Ankering Zorg

professionals in de langdurige zorg

Meer zelfstandigheid voor uw cliënt

Ankering Zorg is gespecialiseerd in het in kaart brengen van de zorgbehoefte voor (chronische) zorgpatiënten. Veel cliënten die langdurige zorg ontvangen hebben op den duur behoefte aan meer zelfstandigheid. Vaak zijn ze ooit in een zorgtraject belandt die destijds noodzakelijk was, waar de hulp uiteindelijk te intensief of zelfs overbodig raakt. De cliënt kan – en wil – in dat geval meer op eigen benen staan.

Ankering Zorg heeft een zorgproduct ontwikkeld waarmee wij deze cliënt kunnen helpen. Dankzij deze zorghandleiding ontvangt de zorgaanbieder een gepersonaliseerd handboek die speciaal is afgestemd op de zelfredzaamheid van de cliënt. Hiermee kan de zorg worden teruggeschroefd naar een niveau dat voor de cliënt actueel is.

Waarom de zorghandleiding bij Ankering Zorg?

Niet alleen de cliënt heeft voordeel bij meer zelfstandigheid in de zorg . Ook de zorgaanbieder en haar zorgmedewerkers doen er hun voordeel mee. De werkdruk in de zorg is immers enorm hoog.

Dit probleem wordt effectief aangepakt zonder concessies te doen aan kwaliteit voor de cliënt. Hier ligt dan ook onze grootste wens; een gezond zorgmilieu voor zowel de client als de zorgaanbieder en haar zorgmedewerkers.

Lees meer

Welke cliënt komt in aanmerking?

Hoewel de wens tot meer zelfstandigheid veelvuldig voorkomt, is het helaas niet mogelijk om dit voor elke cliënt in de praktijk te brengen. Soms is de cliënt er simpelweg (nog) niet aan toe. Zo kan het voorkomen dat de cliënt wel zelfredzaam is, maar niet wilsbekwaam.

Zodoende toetst Ankering Zorg eerst of de klant in aanmerking komt voor het zorghandleiding traject.

Beoordeling cliënt aanvragen

Ankering Zorg wil het zorgmilieu in West-Friesland professionaliseren.

Naast het implementeren van onze zorghandleiding voor de zorg, heeft Ankering Zorg als secundaire doelstelling de kwaliteit van zorg in West-Friesland te verbeteren. De voorwaarden die wij onszelf hieraan hebben gesteld is dat het mes niet aan één, niet aan twee, maar aan drie kanten moet snijden.

Zo moet de client meer en betere aandacht krijgen, moeten de zorgprofessionals kans hebben op scholing en ondernemerschap en moet er voor zorgaanbieders een effectievere personeelsbezetting kunnen worden gerealiseerd.

Meer kwaliteit dankzij bijscholing zorg

Naast het in de praktijk brengen van onze dienst, kennis en visie, willen wij dit óók met de theoretische kennis doen. Zodoende wordt momenteel keihard gebouwd aan onze eigen kenniscentrum (oplevering medio 2020) voor bijscholing in de zorgHet kenniscentrum zal zich gaan richten op de ZZP’er in de zorg die bijscholing nodig hebben. Denk aan de wetgeving, intervisie en klinische lessen die verplicht zijn voor ons als ZZP’ers.

Bent u in loondienst maar wilt u ZZP’er in de Zorg worden?

Mooi! Maar misschien toch ook wel spannend. Het is natuurlijk niet niks om zelfstandig ondernemer te worden. Soms is het zelfs zo dat het niet uw eigen keus is, maar dat u door omstandigheden de ondernemerskant wordt opgeduwd.

Geen paniek! Ankering Zorg helpt u graag op weg. We zijn er namelijk van overtuigd dat de ZZP’er in de Zorg de toekomst is voor een gezonde en houdbare zorg. We kunnen u met raad en daad bijstaan, u op weg helpen met de opstart en u koppelen aan partners uit ons eigen netwerk.

Ook kunnen we kijken hoe we elkaar kunnen versterken om gezamenlijk de kwaliteit van zorg hoog te houden.

Lees meer