Het Zorg Kompas is een effectieve oplossing naar meer zelfstandigheid voor vrouwelijke cliënten met lichte verstandelijke beperking.

Vaker dan gedacht hebben ook vrouwelijke cliënten met licht verstandelijke beperking behoefte aan een meer zelfstandig leven.

Hoewel het natuurlijk belangrijk is dat deze cliënten voldoende zorg aan huis krijgen, is dit zeker terug te draaien naar meer zelfstandigheid. Dit geeft de cliënt bovendien meer zelfvertrouwen en draagt bij aan hun deelname in het dagelijkse leven.

Het Zorg Kompas biedt balans tussen de hoeveelheid zelfstandigheid en de vaste zorg aan huis.

Ankering Zorg heeft met het Zorg Kompas een eigen methodiek ontwikkeld. Deze is speciaal bedoeld voor vrouwelijke cliënten met een licht verstandelijke beperking of autisme die zelfstandig thuis wonen.

Het Zorg Kompas bestaat uit vier segmenten. Deze vier segmenten zijn bedoeld om elk knelpunt die een vrouw met licht verstandelijke beperking kan ervaren een plek te geven.

Zo kan de cliënt duidelijk aangeven waar een knelpunt binnen het Zorg Kompas een thuis hoort. Hierdoor zijn knelpunten sneller en makkelijker te herkennen en te verhelpen.

Het Zorg Kompas bestaat uit deze vier segmenten:

  1. Vaardigheden aanleren.
  2. Zingeving en doelen.
  3. Samenhorigheid en deelname.
  4. Voeding en balans.
Ankering-Zorg-Andijk-meer-zelfstandigheid-voor-vrouwelijke-clienten-met-lichte-verstandelijke-beperking

We spreken van meer zelfstandigheid voor vrouwen met een licht verstandelijke beperking als zij het Zorg Kompas zonder hulp kunnen inzetten.

Voordat de cliënt dit zelf kan, zal ze eerst samen met haar zorgbegeleider het Zorg Kompas leren gebruiken. Daarbij zal ook het verzachten of verhelpen van de knelpunten in het begin van het zorgtraject een gezamenlijke ontdekkingsreis zijn.

Ook vrouwelijke cliënten met een licht verstandelijke beperking zullen na enige tijd zelf knelpunten in het kompas kunnen plaatsen. Hoe beter de cliënt zelf de knelpunten kan verminderen dan wel te verhelpen, hoe meer zelfstandigheid zij zal ervaren.

Aan de hand van deze ontwikkelde zelfstandigheid wordt een nieuw begeleidingsplan opgesteld. De mate van zelfstandigheid voor de cliënt zal hier in worden opgenomen.

Maak een afspraak

Blijven werken aan de zorg en zelfstandigheid voor vrouwen met een licht verstandelijke beperking.

Het dagelijks functioneren van cliënten met een licht verstandelijke beperking kan regelmatig veranderen, al is het maar van korte duur.

Het is daarom belangrijk om wel zorg aan huis te blijven verlenen. Hierdoor kunnen we de cliënt blijven monitoren en helpen bij hun zelfstandigheid waar nodig.

Ook kunnen niet opgeloste knelpunten tijdens de vaste begeleidingsmomenten worden opgelost. De cliënt kan de knelpunten namelijk parkeren. Tijdens een begeleidingsmoment kan het geparkeerde knelpunt vervolgens worden opgepakt.

Omdat de cliënt zelf al het knelpunt heeft geplaatst in een van de vier segmenten, zal het voor de zorgverlener een stuk makkelijker zijn om hierbij te helpen.

Het implementatietraject van het Zorg Kompas helpt ook bij het inschatten van de mate van zorg aan huis die de vrouwelijke cliënt met een licht verstandelijke beperking nodig zal hebben.

Maak een afspraak
Zorgkompas Ankering Zorg

Maak een afspraak met Ankering Zorg.

En zet zo de eerste stap naar meer zelfstandigheid.