Meer zelfstandigheid voor vrouwen met autisme dankzij het Zorg Kompas.

Vrouwen met autisme die zelfstandig thuis willen wonen, zijn niet altijd gebaat bij de reguliere begeleiding aan huis.

Voor veel vrouwelijke cliënten met autisme blijkt namelijk dat te intensieve zorg averechts werkt. De cliënt kan zich dan te veel in een routine gepropt voelen, waardoor juist negatieve prikkels geactiveerd worden.

Er kan ook sprake zijn van onder prikkeling. De cliënt voelt zich dan niet altijd begrepen omdat er niet vanuit de eigen interne motivatie veranderingen tot stand worden gebracht.

Het Zorg Kompas zoekt de juiste balans tussen zelfstandigheid en regelmatige zorg aan huis per client.

Het Zorg Kompas is een unieke begeleidingsmethodiek, ontwikkeld voor vrouwen met autisme of een licht verstandelijke beperking die zelfstandig thuis wonen.

Het Zorg Kompas bestaat uit vier segmenten. Elk knelpunt die een vrouw met autisme kan ervaren is onder te verdelen in een van deze vier segmenten.

Zo kan de cliënt per knelpunt duidelijk aangeven in welke segment van het Zorg Kompas een knelpunt zich bevindt. Hierdoor is de oorzaak makkelijker te herkennen en de oplossing makkelijker gevonden.

De vier segmenten van het Zorg Kompas zijn:

  1. Vaardigheden aanleren.
  2. Zingeving en doelen.
  3. Samenhorigheid en deelname.
  4. Voeding en balans.
Ankering-Zorg-Andijk-Meer-zelfstandigheid-voor-vrouwen-met-autisme-Noord-Holland

Wanneer de client zelf het Zorg Kompas kan gebruiken, spreken we van meer zelfstandigheid voor vrouwen met autisme.

In het begin van het zorgtraject zal de begeleider de cliënt helpen met het verdelen van knelpunten. Ook het herkennen van de oorzaak en het oplossen van de knelpunten zal in het begin een gezamenlijke ontdekkingsreis zijn.

Na verloop van tijd zal de cliënt zelf knelpunten in het kompas kunnen
plaatsen, oorzaken herkennen en oplossingen kunnen vinden.

In hoeverre de cliënt in staat is het Zorg Kompas te gebruiken, bepaalt uiteindelijk de mate van zelfstandigheid.

Afhankelijk van dit resultaat wordt een nieuw begeleidingsplan ontwikkeld waarmee we meer zelfstandigheid voor vrouwen met autisme weten vast te leggen.

Maak een afspraak

Onderhoud van de zorg en de mate van zelfstandigheid voor vrouwen met autisme.

Wie bekend is met autisme weet dat de uiting van autisme kan veranderen. Het is daarom van belang dat we evengoed een vorm van zorg aan huis blijven geven.

Zo blijven we monitoren hoe het gaat en het begeleidingsplan aanpassen waar nodig.

Want het Zorg Kompas is een actueel onderdeel van de zorg. Cliënten kunnen namelijk knelpunten die zij niet zelf hebben kunnen oplossen in het kompas laten, om deze met hun begeleider op te pakken.

Doordat het knelpunt al is geplaatst in één van de vier segmenten, wordt het voor de begeleider een stuk makkelijker om hierbij te helpen.

Dankzij het implementatietraject van het Zorg Kompas is bovendien goed in te schatten in welke mate de vrouwelijke cliënt met autisme zorg aan huis nodig heeft.

Ankering-Zorg-Andijk-Meer-zelfstandigheid-voor-vrouwen-met-autisme

Wil jij als vrouw met autisme ook meer zelfstandigheid dankzij Zorg Kompas?

Dan kun je je aanmelden voor ons intakegesprek. Wij komen graag bij je langs om de eerste stap naar meer zelfstandigheid met jou te bespreken.

Maak een afspraak
Zorgkompas Ankering Zorg

Maak een afspraak met Ankering Zorg.

En zet zo de eerste stap naar meer zelfstandigheid.