Visie Ankering Zorg

Onze Zorgwens

‘Wij willen cliënten die langdurige of chronische zorg ontvangen zo zelfstandig mogelijk re-integreren in de maatschappij.’

Dat is in één zin de voornaamste wens van Ankering Zorg. Wij zijn ervan overtuigd dat iedere cliënt die meer op eigen benen wenst te staan de kans hiertoe verdient. Een persoonlijk aangemeten zorghandleiding helpt om dit te realiseren. Deze zorghandleiding toetst de zelfredzaamheid van de cliënt, zodat oude – en soms zelfs vastgeroeste – zorgtrajecten veranderen naar trajecten met meer levensvrijheid.

Een hoger gevoel van eigenwaarde voor de cliënt

Wij vinden het belangrijk dat cliënten een hoger gevoel van eigenwaarde en zelfverzekerdheid ontwikkelen. Dit zal hun kans tot een effectieve maatschappelijke reïntegratie vergoten. Uit onderzoek en praktijkervaring blijkt dat zelfstandigheid hiertoe een belangrijke eerste stap is.

Minder werkdruk voor zorgmedewerkers

Het mes moet daarbij aan twee kanten snijden. Ook de zorgaanbieder moet baat hebben bij meer zelfstandigheid voor cliënten. Zo moet de werkdruk bij de zorgmedewerkers verlagen.

Een hogere effectiviteit van de aangeboden zorg

De resterende zorg moet zich meer focussen op de zelfredzaamheid en de persoonlijke behoeftes van de cliënt in kwestie. Dit zal leiden tot een hoger effect per besteed uur van de zorgmedewerkers. Ook kan de vrijgekomen tijd dan besteed worden aan cliënten die er op dat moment meer behoefte aan hebben.

Visie Ankering Zorg

Een circulaire doorloop van zorgintensiteit

Een circulaire zorgverdeling is een doorstromingstraject gericht op cliënten die behoefte hebben aan tijdelijke of langdurige thuiszorg. Bij deze cliënten is een circulaire doorloop van zorgintensiteit mogelijk.

Een cliënt die nét het zorgtraject instroomt heeft de meeste zorgaandacht nodig. Naarmate de tijd verloopt kan mogelijk de intensiviteit van deze zorg verminderd worden. De vrijgekomen tijd van de zorgmedewerkers kan vervolgen ingezet worden voor nieuw instromende cliënten. Deze zullen op den duur ook weer minder zorgbehoevend zijn, waarna de cyclus weer opnieuw begint. Dat is circulaire zorgverdeling in een notendop.

Circulaire zorgverdeling via Ankering Zorg

In het kader van ‘regeren is vooruitzien’ kan een circulaire zorgverdeling bij zorgaanbieders standaard geïmplementeerd worden. Ankering Zorg zal dan op periodieke momenten beoordelen of een cliënt al in aanmerking komt voor een intensievere beoordeling.

Als dat het geval is kan er middels onze zorghandleiding een nieuw zorgtraject geïmplementeerd worden. De vrijgekomen uren van zorgmedewerkers worden vervolgens doorgezet naar nieuw instromende cliënten.

In conclusie; dit is onze ultieme zorgwens

Onze zorgwens bestaat uit voordelen voor alle partijen. Voor de cliënt, de zorgmedewerkers én de zorgaanbieders:

  • Een persoonlijke beoordeling en zorgplan gebaseerd op de actuele zelfredzaamheid van de cliënt.
  • Meer zelfstandigheid naarmate van de onderzochte zelfredzaamheid.
  • Een effectieve maatschappelijke en sociale re-integratie van de cliënt.
  • Minder werkdruk voor de zorgmedewerkers.
  • Hogere effectiviteit van de beschikbare uren per zorgmedewerker.
  • Een betere verdeling onder cliënten van de beschikbare zorgmedewerkers.
  • Het realiseren van een circulaire zorgverdeling voor de zorgaanbieder.

Wilt u meer zelfstandigheid voor uw cliënt? Bekijk onze mogelijkheden of neem contact met ons op via de onderstaande button:

Neem contact op