Zelfstandigheid in de Zorg

Meer zelfstandigheid voor cliënt in de persoonlijke zorg

In de praktijk zien we bij cliënten in de zorg een steeds terugkerende wens naar een grotere zelfstandigheid. Het probleem is echter dat zorgaanbieders hun cliënten hierin zelf moeten begeleiden. Zorgaanbieders komen al handen te kort, waardoor er te weinig tijd is om dit probleem te verhelpen.

Als gevolg van dit tijdsgebrek raakt de cliënt in een uitzichtloos leefpatroon, terwijl de cliënt wel degelijk zelfredzaam is.

Wanneer uw cliënt in de zorg meer zelfstandigheid wil

Wenst uw cliënt meer zelfstandigheid? Het kan zijn dat uw cliënt (chronische) zorg nodig heeft, maar momenteel vastgeroest is in de huidige zorgsituatie. De cliënt wil bijvoorbeeld een nieuw leefpatroon creëren, waarbij hij / zij zo veel mogelijk op eigen benen staat. Dit kan door een vermindering van de intensieve hulp van de gemeente, bewindsvoerders of zorgaanbieders.

Indien uw cliënt meer zelfstandigheid wenst binnen de thuiszorg kan Ankering Zorg een adviserende rol spelen. Zo zijn wij gespecialiseerd in het beoordelen van cliënten die voor een langere tijd thuis een vorm van zorg nodig hebben. U leest hier meer over in de volgende alinea.

Ankering Zorg zelfstandigheid psychiatrische zorg

Verhogen zelfstandigheid met de zorghandleiding

Na jarenlange praktijkervaring heeft Ankering Zorg een bewezen en effectief zorgproduct ontwikkeld, genaamd ‘de zorghandleiding’.

Middels een kort traject van ongeveer twintig uur wordt er een speciale zorghandleiding ontwikkeld, waarbij we de zelfredzaamheid van uw cliënt beoordelen. Zo analyseren we wat er al goed gaat en wat niet. Hiervoor zullen we uw cliënt ook thuis bezoeken.

Via deze zorghandleiding – een op de cliënt afgestemd document dat zich focust op progressie – kunnen de zorgaanbieder, gemeente en bewindvoerder een nieuwe zorgsituatie realiseren. Denk hierbij aan een nieuw leefpatroon dat de cliënt meer zelfstandigheid biedt.

Het toepassen van deze zorghandleiding heeft voor beide partijen belangrijke voordelen:

  1. Zo zorgt de nieuwe zorgsituatie voor een vermindering van de kosten, aangezien een minder intensieve begeleiding al kan volstaan.
  2. Daarnaast kan de werkdruk voor zorgprofessionals worden verlaagd. Dit is nodig, want de zorgbranche verkeerd immers al in overspannen toestand.
  3. Tot slot kan er meer aandacht worden besteed aan cliënten die daadwerkelijk meer zorg nodig hebben.

De mogelijkheden bij Ankering Zorg

De mogelijkheden bij Ankering Zorg via de WLZ of Particulier.

Cliënten kunnen langdurige zorg op leveringsvorm MPT (Modulair Pakket Thuis) in PGB vorm ontvangen mits het een WLZ indicatie betreft in de thuissituatie. De indicatie wordt dan vastgesteld door het CIZ.

Ankering Zorg probeert een zo goed mogelijke bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven. Dit door zo goed mogelijk aan te sluiten bij wat u als client en uw naasten zelf kunnen of willen en wat daarin voor u belangrijk is. U eigen regie om het leven thuis voort te zetten.

Wij kunnen u voor hulp en ondersteuning in contact brengen met de juiste personen.

Ja, ik wil meer weten

Particuliere thuiszorg

Ankering zorg kan ook particuliere thuiszorg bij (langdurige) ziekte voor u aanbieden.

Dit doen wij vanaf 3 uur per dag aaneengesloten. U kunt zelf bepalen wanneer onze zorgverleners bij u langskomen en bij welke activiteiten zij u ondersteunen.

Wij stellen een klein, professioneel team van zelfstandige zorgverleners voor u samen dat aansluit bij uw wensen. Is er geen klik met een van onze zorgverleners? Dat is geen enkel probleem! Wij zullen dan op zoek gaan naar een nieuwe invulling voor uw thuiszorg team. Betaling uit de WLZ PGB financiering en particulier.

Regio SED gemeente.

Ja, ik wil meer weten

Meer zelfstandigheid voor uw cliënt?

Wilt u een zelfstandige(re) zorgsituatie realiseren voor uw client? Voorwaarde voor een succesvolle implementatie van de zorghandleiding is wel dat de cliënt de juiste motivatie heeft en wilsbekwaam is.

Middels een kosteloos intakegesprek kan Ankering Zorg bepalen of de cliënt voor de zorghandleiding in aanmerking komt.

Voor meer toelichting van dit zorgproduct staan wij u graag te persoonlijk te woord.

Ja, ik wil meer weten