Zelfstandigheid in de Zorg

Meer zelfstandigheid voor cliënt in de begeleiding en de persoonlijke zorg

In de praktijk zien we bij cliënten in de zorg een steeds terugkerende wens naar een grotere zelfstandigheid. Het probleem is echter dat zorgaanbieders hun cliënten hierin zelf moeten begeleiden. De benadering hierin vraagt van de client ook een actieve bijdrage. Wanneer uw cliënt in de zorg meer zelfstandigheid wil, vraagt dit soms een andere kijk op de zorg.

Wanneer uw cliënt in de zorg meer zelfstandigheid wil

Wenst uw cliënt meer zelfstandigheid? Het kan zijn dat uw cliënt (chronische) zorg nodig heeft, maar vastgeroest is in de huidige zorgsituatie. De cliënt wil bijvoorbeeld een nieuw leefpatroon creëren, waarbij hij zoveel mogelijk op eigen benen staat.

Indien uw cliënt meer zelfstandigheid wenst binnen de thuiszorg kan Ankering Zorg een adviserende rol spelen. Zo zijn wij gespecialiseerd in het beoordelen van cliënten die voor een langere tijd thuis een vorm van zorg nodig hebben.

Ankering Zorg zelfstandigheid psychiatrische zorg

Verhogen zelfstandigheid met het Zorgkompas van Ankering Zorg

Ankering Zorg heeft als belangrijkste zorgwens het re-integreren van cliënten in de maatschappij. Wij staan voor het voeren van eigen regie en hiervoor hebben wij dan ook ons eigen hulpmiddel ontwikkeld: het Zorgkompas. Samen met de cliënten en het team gebruiken wij het Zorgkompas als communicatiehulpmiddel.

Hiermee kunnen cliënten in begrijpelijke taal samen werken aan het herstel van hun eigen leven. Het Zorgkompas dient de cliënt door het aanbrengen van structuur in communicatie, verkleinen van de belevingswereld in aandachtsgebieden en werken aan gezamenlijke (kleine) haalbare doelen.

Deze doelen kunnen zijn het aan- of afleren van vaardigheden op het gebied van diverse gebieden: werk, inkomen, wonen, communicatie, onderwijs, relaties, vervoer en gezondheid. Hiervoor werken wij samen met andere disciplines om de cliënt heen en kan op verzoek van de cliënt gebruikgemaakt worden van ons ECD.

Zorgkompas Ankering Zorg

Herstel is een continu leerproces

De cliënt leert deze vaardigheden aan om een eigen positie te verwerven in de maatschappij. Met behulp van het Zorgkompas leert de cliënt zichzelf zien als een persoon die zijn leven zelf positief kan beïnvloeden door het maken van eigen keuzes en het voeren van regie. Hiermee leert hij ook zelf zijn emoties, stemming, cognitie, motivatie en dus het eigen gedrag te beïnvloeden.

Herstel is een continu leerproces. Met het Zorgkompas zet de cliënt zelf zijn koers uit op basis van zijn waarden en overtuigingen in het leven. De Ankering Zorg begeleidt de cliënt hierbij. Voor deze begeleiding is het noodzakelijk dat de cliënt een indicatie WMO heeft, 18 jaar of ouder is en eventueel over een (vrijwillige) mentor/bewindvoerder beschikt.

De mogelijkheden bij Ankering Zorg

De mogelijkheden bij Ankering Zorg via de particulier.

Ankering Zorg probeert een zo goed mogelijke bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven. Dit door zo goed mogelijk aan te sluiten bij wat u als client en uw naasten zelf kunnen of willen en wat daarin voor u belangrijk is. U eigen regie om het leven thuis voort te zetten.

Wij kunnen u voor hulp en ondersteuning in contact brengen met de juiste personen.

Ja, ik wil meer weten

Meer zelfstandigheid voor uw cliënt?

Wilt u een zelfstandige(re) zorgsituatie realiseren voor uw client? Voorwaarde voor een succesvolle implementatie van de zorghandleiding is wel dat de cliënt de juiste motivatie heeft en wilsbekwaam is.

Middels een kosteloos intakegesprek kan Ankering Zorg bepalen of de cliënt voor de zorghandleiding in aanmerking komt.

Voor meer toelichting van dit zorgproduct staan wij u graag te persoonlijk te woord.

Ja, ik wil meer weten