Zelfstandigheid Psychiatrische Zorg

Meer zelfstandigheid voor cliënt in psychiatrische zorg

In de praktijk zien we bij cliënten in de psychiatrische zorg een steeds terugkerende wens naar een grotere zelfstandigheid. Het probleem is echter dat zorgaanbieders hun cliënten hierin zelf moeten begeleiden. Zorgaanbieders komen al handen te kort, waardoor er te weinig tijd is om dit probleem te verhelpen.

Als gevolg van dit tijdsgebrek raakt de cliënt in een uitzichtloos leefpatroon, terwijl de cliënt wel degelijk zelfredzaam is.

Wanneer uw cliënt in de psychiatrische zorg meer zelfstandigheid wil

Wenst uw cliënt meer zelfstandigheid? Het kan zijn dat uw cliënt (chronisch) psychiatrische zorg nodig heeft, maar momenteel vastgeroest is in de huidige zorgsituatie. De cliënt wil bijvoorbeeld een nieuw leefpatroon creëren, waarbij hij / zij zo veel mogelijk op eigen benen staat. Dit kan door een vermindering van de intensieve hulp van de gemeente, bewindsvoerders of zorgaanbieders.

Indien uw cliënt meer zelfstandigheid wenst binnen de psychiatrische hulp kan Ankering Zorg een adviserende rol spelen. Zo zijn wij gespecialiseerd in het beoordelen van cliënten die voor een langere tijd thuis psychiatrische zorg nodig hebben. U leest hier meer over in de volgende alinea.

Ankering Zorg zelfstandigheid psychiatrische zorg

Verhogen zelfstandigheid met de zorghandleiding

Na jarenlange praktijkervaring heeft Ankering Zorg in combinatie met Ergotherapie Westfriesland  een bewezen en effectief zorgproduct ontwikkeld, genaamd ‘de zorghandleiding’.

Middels een kort traject van ongeveer twintig uur wordt er een speciale zorghandleiding ontwikkeld, waarbij we de zelfredzaamheid van uw cliënt beoordelen. Zo analyseren we wat er al goed gaat en wat niet. Hiervoor zullen we uw cliënt ook thuis bezoeken.

Via deze zorghandleiding – een op de cliënt afgestemd document dat zich focust op progressie – kunnen de zorgaanbieder, gemeente en bewindvoerder een nieuwe zorgsituatie realiseren. Denk hierbij aan een nieuw leefpatroon dat de cliënt meer zelfstandigheid biedt.

Het toepassen van deze zorghandleiding heeft voor beide partijen belangrijke voordelen:

  1. Zo zorgt de nieuwe zorgsituatie voor een vermindering van de kosten, aangezien een minder intensieve begeleiding al kan volstaan.
  2. Daarnaast kan de werkdruk voor zorgprofessionals worden verlaagd. Dit is nodig, want de zorgbranche verkeerd immers al in overspannen toestand.
  3. Tot slot kan er meer aandacht worden besteed aan cliënten die daadwerkelijk meer zorg nodig hebben.

Meer zelfstandigheid voor uw cliënt?

Wilt u een zelfstandige(re) zorgsituatie realiseren voor uw client? Voorwaarde voor een succesvolle implementatie van de zorghandleiding is wel dat de cliënt de juiste motivatie heeft en wilsbekwaam is. Middels een kosteloos intakegesprek kan Ankering Zorg bepalen of de cliënt voor de zorghandleiding in aanmerking komt.

Voor meer toelichting van dit zorgproduct staan wij u graag te persoonlijk te woord.

Ja, ik wil meer weten